B.G. Steijlen
Badweg 3
3312 AB Dordrecht

Hartslag

Huisartsenpraktijk
Steijlen

B.G. Steijlen
Badweg 3
3312 AB Dordrecht

Hartslag

Praktijkinformatie

Spoednummers:
Tijdens kantooruren: telefoon 06 - 380 589 00
Buiten kantooruren: telefoon (078) - 20 200 20
Bij levensbedreigende situatie: telefoon 112

Spreekuren:
Maandag t\m vrijdag, uitsluitend volgens afspraak.

Afspraken maken:
08:00 uur tot 11:30 uur telefonisch, of aan de praktijk.
13:30 uur tot 14:00 uur uitsluitend telefonisch.

Recepten en andere formulieren:
Deze kunt u tussen 09:00 uur en 11:30 uur en tussen 13:30 uur en 14:00 uur telefonisch of via deze website aanvragen.
Recepten worden na 11:30 uur en na 14:00 uur doorgefaxt of elektronisch verzonden naar uw apotheek.

E-consult:
Gebruik het formulier voor korte medische vragen of uitslagen.

Telefonisch spreekuur
Na overleg assistente.
Uitsluitend voor korte vragen, informatie naar uitslagen, niet voor recepten of afspraken

Spreekuur assistente:
De assistente heeft een eigen spreekuur vanaf 14:00 uur.
U kunt bij haar terecht voor o.a. bloeddrukmeting, oren uitspuiten, injecties, wratten aanstippen.

Visites
Aanvragen voor 11:00 uur.

Wij verzoeken u vriendelijk zich aan deze tijden te houden
De assistente heeft meerdere taken. Zij kan niet twee taken tegelijk verrichten.
Indien u belt buiten deze tijden, wordt u verwezen naar de juiste tijden. Tussen 12:00 uur en 13:30 uur is er geen assistente aanwezig. U wordt doorgeschakeld of doorverwezen. U kunt alleen bellen, als er op dat moment een noodsituatie of spoedgeval is. In geval van spoed: 06- 380 589 00

De praktijk is het gehele jaar bereikbaar

Vakanties / Waarneming:
Tijdens vakanties wordt er samengewerkt met waarnemers.

Dienst:
De diensten worden centraal geregeld vanuit de Huisartsenpost Drechtsteden telefoon (078) - 20 200 20.
De avonddienst begint om 17:00 uur en eindigt de andere dag om 08:00 uur; de weekenddienst begint op vrijdag 17:00 uur en eindigt 's maandags om 08:00 uur.
De diensten gelden alleen voor SPOEDGEVALLEN en alleen na telefonisch contact.

 
© 2009-2018