B.G. Steijlen
Badweg 3
3312 AB Dordrecht

Hartslag

Huisartsenpraktijk
Steijlen

B.G. Steijlen
Badweg 3
3312 AB Dordrecht

Hartslag

Praktijkinformatie

Spoednummers:
Tijdens kantooruren: telefoon 06 - 380 589 00
Buiten kantooruren: telefoon (078) - 20 200 20
Bij levensbedreigende situatie: telefoon 112

Spreekuren:
Maandag t\m vrijdag, uitsluitend volgens afspraak.

Afspraken maken:
08:00 uur tot 11:30 uur telefonisch, of aan de praktijk.
13:30 uur tot 14:00 uur uitsluitend telefonisch.

Recepten en andere formulieren:
Deze kunt u tussen 09:00 uur en 11:30 uur en tussen 13:30 uur en 14:00 uur telefonisch of via deze website aanvragen.
Recepten worden na 11:30 uur en na 14:00 uur doorgefaxt of elektronisch verzonden naar uw apotheek.

E-consult:
Gebruik dit e-mailadres voor korte medische vragen of uitslagen. Vergeet niet duidelijk uw naam, adres en geboortedatum te vermelden.

Telefonisch spreekuur
Na overleg assistente.
Uitsluitend voor korte vragen, informatie naar uitslagen, niet voor recepten of afspraken

Spreekuur assistente:
De assistente heeft een eigen spreekuur vanaf 14:00 uur.
U kunt bij haar terecht voor o.a. bloeddrukmeting, oren uitspuiten, injecties, wratten aanstippen.

Visites
Aanvragen voor 11:00 uur.

Wij verzoeken u vriendelijk zich aan deze tijden te houden
De assistente heeft meerdere taken. Zij kan niet twee taken tegelijk verrichten.
Indien u belt buiten deze tijden, wordt u verwezen naar de juiste tijden. Tussen 12:00 uur en 13:30 uur is er geen assistente aanwezig. U wordt doorgeschakeld of doorverwezen. U kunt alleen bellen, als er op dat moment een noodsituatie of spoedgeval is. In geval van spoed: 06- 380 589 00

De praktijk is het gehele jaar bereikbaar

Vakanties / Waarneming:
Tijdens vakanties wordt er samengewerkt met waarnemers.

Dienst:
De diensten worden centraal geregeld vanuit de Huisartsenpost Drechtsteden telefoon (078) - 20 200 20.
De avonddienst begint om 17:00 uur en eindigt de andere dag om 08:00 uur; de weekenddienst begint op vrijdag 17:00 uur en eindigt 's maandags om 08:00 uur.
De diensten gelden alleen voor SPOEDGEVALLEN en alleen na telefonisch contact.

 
© 2009-2018